Omdømmebygging

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644338
Research areas:

Kommunenes omdømmebygging, kommunalt lederskap, reformer i kommunene, demokratiteori


Phone: +4778450163
Research areas:

Stikkord for mine forskningsinteresser: Identitetsprosesser, materialitet, naturforståelser, forholdet menneske-dyr og kultur-natur, klimaendringer, maktrelasjoner, postkoloniale forhold, sentrum-periferi; industrialisering, reiseliv, kulturnæringer, friluftsliv, steds- og byutvikling, merkevarebygging, det polare, det arktiske.

Forskningsgrupper: "Narrating the Post-Colonial North", "Sted, makt og mobilitet" og "Border Culture/Border Poetics".


Phone: +4777646252
Research areas:

Ny-institusjonell teori.

Organisatorisk endring og oversetting.

Forholdet mellom globale og lokale ideer - master-idéer.

Aktørers rolle i institusjonell teori: Institusjonelt entreprenørskap