Populærkultur

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646767
Research areas:

1800- og 1900-tallets nordområdehistorie, herunder norsk-russiske relasjoner, vitenskapshistorie, minoritetshistorie og minoritetspolitikk.  Historiefagets teori og metode. Minnepolitikk og historiebruk.


Phone: +4777646188
Research areas:

populærmusikk/populærkultur, subkultur. Modernitet og identitet. Symbolsk makt og konflikt. Naturbruk, jakt, fiske og ressursforvaltning.