Regional utvikling

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4778450163
Research areas:

Stikkord for mine forskningsinteresser: Identitetsprosesser, materialitet, naturforståelser, forholdet menneske-dyr og kultur-natur, klimaendringer, maktrelasjoner, postkoloniale forhold, sentrum-periferi; industrialisering, reiseliv, kulturnæringer, friluftsliv, steds- og byutvikling, merkevarebygging, det polare, det arktiske.

Forskningsgrupper: "Narrating the Post-Colonial North", "Sted, makt og mobilitet" og "Border Culture/Border Poetics".


Phone: +4777645258
Research areas:

Forsker på distrikts- og regionalutvikling med hovedvekt på Nord-Norge. Er opptatt av næringsaktører som hushold og bedrifter og deres organisering, samt statlig næringspolitikk.

Har særlig forsket husholdsutvikling i rurale områder, og hvordan husholdsorganisering og næringsorganisering har blitt forandret under økonomiske og politiske endringsprosesser.

Arbeider med sammenlikning mellom naturressursbaserte næringer og deres bidrag til utvikling, med vekt på næringsaktørers strategier og institusjonelle forhold.


Phone: +4777644359
Research areas:

Arbeidarrørslas historie, identitetshistorie, region- og byhistorie, pressehistorie, norsk og internasjonal historie i det 20. århundret