Ressursforvaltning

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645559
Research areas:

Min forskningsinteresse har vært konsentrert rundt fiskerisamfunn med særlig vekt på kulturelle og kjønnsrelasjonelle aspekter i forhold til lønna og ulønna arbeid og til politikk. Utgangspunktet mitt har vært forskning på steder i kyst-Finnmark og ved store innsjøer i Tanzania og Nord Kamerun.


Phone: +4777646188
Research areas:

populærmusikk/populærkultur, subkultur. Modernitet og identitet. Symbolsk makt og konflikt. Naturbruk, jakt, fiske og ressursforvaltning.