Russland og russisk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645680
Research areas:

russisk språk, slaviske språk, samisk språk, lingvistikk, kognitiv lingvistikk, korpus lingvistikk


Phone: +4777646767
Research areas:

1800- og 1900-tallets nordområdehistorie, herunder norsk-russiske relasjoner, vitenskapshistorie, minoritetshistorie og minoritetspolitikk.  Historiefagets teori og metode.


Phone: +4777645633
Research areas:

Jeg arbeider i skjæringspunktet mellom kognitiv lingvistikk og russisk språkvitenskap med særlig vekt på kvantitativ analyse av korpusdata. Jeg er også interessert i historisk lingvistikk og har skrevet læreboken How Russian Came to Be the Way It Is (Slavica Publishers 2015).


Phone: +4777644774
Research areas:

Russisk samtidskultur.