Samisk språk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646519
Research areas:
  • Utvikling av morfologiske og syntaktiske analysatorer for samiske språk
  • Utvikling av språklæringsverktøy, deriblant digitale ordbøker for språklæring, lenket til analysatorer
  • Regelbasert maskinoversetting
  • Bruk av possessive suffikser i nordsamisk

Phone: +4777645680
Research areas:

russisk språk, slaviske språk, samisk språk, lingvistikk, kognitiv lingvistikk, korpus lingvistikk


Phone: +4777644763
Research areas:

Språkteknologi:

Morfologisk og syntaktisk parsing og disambiguering med grammatiske metodar (endelege tilstandsautomatar, føringsgrammatikk)

Morfologisk teori:

Paradigmestruktur i uralske språk

Maskinomsetjing mellom uralske språk

Parserbasert datastøtta språklæring