Skolehistorie

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646912
Research areas:

Samiske og urfolksrelaterte temaer i skole og utdanning.

Kjønn, makt og posisjon i urfolksforskning.

Nordnorsk og samisk religionshistorie.

 


Phone: +4777645254
Research areas:

Utdanningshistorie, utdanningssosiologi, vitenskapsteori


Phone: +4777660509
Research areas:

Trolldomsprosessene i Finnmark

Trolldomsprosessene i Skottland

Regine Normann

Narratologi

Diskursanalyse

Thomas von Westen

Isaac Olsen

Tidlig utdanningshistorie