Sosiale medier

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645742
Research areas:

Grammatikk, syntaks, morfologi, syntaktisk variasjon, nordiske språk og dialektar, språkleg variasjon, fleirspråklegheit, bidialektisme, språktileigning, kognitiv utvikling, språkhaldningar


Phone: +4777623212
Research areas:
  • Consumer behaviour
  • Marketing communication
  • Marketing strategy
  • Social media / interactive marketing