Språkkontakt

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646587
Research areas:

Språk og samfunn-gruppa:

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=223980


Phone: +4777646175
Research areas:

 

  • Flerspråklighet og språklig mangfold
  • Sosiolingvistikk
  • Nordnorske språkforhold i og utenfor klasserommet