Språkpolitikk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646587
Research areas:

Språk og samfunn-gruppa:

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=223980


Phone: +4777644763
Research areas:

Språkteknologi:

Morfologisk og syntaktisk parsing og disambiguering med grammatiske metodar (endelege tilstandsautomatar, føringsgrammatikk)

Morfologisk teori:

Paradigmestruktur i uralske språk

Maskinomsetjing mellom uralske språk

Parserbasert datastøtta språklæring