Statsvitenskap

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644339
Research areas:

Kjønn og hverdagsliv, nære relasjoner, flerkulturelle forhold, transnasjonale ekteskap, migrasjon, metodologi.