Symboler

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644331
Research areas:

1) Moderniserings- og globaliseringsprosesser
2) Tradisjoner, paradigmer og grunnlagsproblemer i samfunnsvitenskap
3) Samfunnsteori og naturforståelse