Visuelle kulturstudier

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645637
Research areas:

Visuell antropologi, etnografisk film, forvaltning av fornybare naturressurser, fiskeriforvaltning.


Phone: +4777646247
Research areas:

Nord Norge, Vest og Central Afrika (Kamerun og Den sentralafrikanske republikk)

Etnisitet, ungdom, globalisering, konflikter og urbanisering

Visuell Antropologi og inkluderende visuelle metoder i forskning. Lokalsamfunnsdialoger