Vitenskapshistorie

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644353
Research areas:

*Vitenskapshistorie knytta til utforskninga av Arktis og Antarktis i det 19. og 20. århundre.
* Sosialhistorie og økonomisk historie på 1800- og 1900-tallet særlig knytta til Nord-Norge og Nordområdene.
* Politisk historie knytta til arbeiderbevegelse og regional reisning i Nord-Norge.
* Minoritets- og etnohistorie særlig knytta til læstadianismen.


Phone: +4777646621
Research areas:
 • Vitenskapshistorie og -sosiologi
 • Dilettantisme i kunst og vitenskap
 • Oversettelsesteori/kulturell oversettelse
 • Fortelleteori
 • Pasienttekster og narrativ medisin

Phone: +4777645635
Research areas:
 • tysk litteratur- og kulturhistorie fra opplysnings- til nåtiden
 • litteraturteori, særlig hermeneutikk
 • antisemittisme og jødisk-tysk -historie,
 • vitenskapshistorie, særlig dilettantisme,
 • bokhistorie
 • polulære sjangre, særlig kriminalroman og vampirslitteratur
 • bild og tekst, new codicism
 • sykdomshistorier (spes. tidlig nytid)
 • Johannes Schefferus