Mineraler

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644464
Research areas:

Strukturgeologi.


Phone: +4777625235
Research areas:

Se også egen nettside: https://petrol.natur.cuni.cz/~kony/