Fjell

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644464
Research areas:

Strukturgeologi.


Phone: +4777644405
Research areas:

Kvartær sedimentologi og geomorfologi.


Phone: +4777644446
Research areas:

Marin geologi og geofysikk.