Geometri

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777660243
Research areas:

Kultur-responsiv utforskende matematikkundervisning. Matematikk som en aktivitet skapt av mennesker. Tverrfaglig matematikkundervining. Design Research. Embodied cognition. Etnomatematikk. Undervisning og læring av geometri og algoritmer.


Phone: +4777644031
Research areas:

Algebraisk geometri, feil-opprettende koder