Plasmafysikk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645133
Research areas:

Eksperimentell plasmafysikk;   akselerasjons- og oppvarmingsmekanismer; elektriske dobbeltlag i plasma; turbulens og turbulente strukturer, diagnostikk og plasmakilder.

Se også egne hjemmesider for Aurolab