Havmiljø

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644332
Research areas:

Økosystem-basert havforvaltning

Aktiviteter i Arktis

Forvaltningen av Arktis

Marin forvaltning

Konsekvensanalyse


Phone: +4777660328
Research areas:

Oljevern

Maritim sikkerhet

Beredskap

Søk og redning

Havmiljø

Havrett