Maritim sikkerhet

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777660328
Research areas:

Sikkerhetsstyring

Arktisk sikkerhet

Maritim sikkerhet

Beredskap

Internasjonale regimer

Havforvalting