Barne- og ungdomspsykiatri

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Research group: Pediatri

Research areas:

Samisk helseforskning

Urfolkshelse

Barne- og ungdomspsykiatrisk epidemiologi

Klinisk forskning i barne- og unges psykiske helse

Transkulturell psykiatri

ADHD

Psykisk helse og ernæring


Phone: +4777646585
Research areas:

Menneskerettigheter

Helserett

Velferdsrett

Erstatningsrett


Skip to main content