Kuldetoleranse hos dyr

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644792
Research areas:

Fysiologiske tilpasningsmekanismer hos polare pattedyr og fugl. Særlig fokus på dyrenes kuldetoleranse og evne til å opprettholde energibalanse, samt på toleranse til oksygenmangel hos dykkende dyr.