Folkehelse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644833
Research areas:

Forskningen er konsentrert omkring de kroniske sykdommers epidemiologi, særlig hjerte-karsykdommer, osteoporose og kreft. Vitenskapelig samarbeid med Loma Linda University, California, USA. http://www.llu.edu/public-health/health/team.page?

Se link til høyre for en oppdatert oversikt over vitenskaplig aktivitet de siste årene.


Phone: +4777660769
Research areas:

Fysisk aktivitet og hjerte-/karsykdom
Fysisk aktivitet og osteoporose
Prevalens, mønster og trender i fysisk aktivitet
Sensorteknologi fysisk aktivitet, metodeutvikling
Epidemiologi, kvantitative forskning, befolkningsundersøkelser