Bakterier

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Research areas:

Prosesser (horisontal genoverføring) og effekter knyttet til bakteriell ervervelse av resistens til antimikrobielle legemidler. Biosikkerhetsforskning. 


Skip to main content