Gener og genregulering

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646643
Research group: Farmakologi

Research areas:

Transkripsjonsfaktoren Pax6 og de genene den regulerer, både normalt og ved sykdom (kreft).

CML, Bcr-Abl og resistens.

Zebrafisk som modellsystem.