Legemiddelbruk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645883
Research areas:

Klinisk farmasi

Riktig bruk av legemidler

Bruk av farmasøyt i primærhelsetjenesten

Hjerte- og karsykdom i relasjon til legemiddelbruk


Phone: +4777646585
Research areas:

Menneskerettigheter

Helserett

Velferdsrett

Erstatningsrett