Legemidler og eldre

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646168
Research areas:

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi

Alders- og sykehjemsmedisin

Legemidler og eldre

Apotekpraksis

Veterinærlegemidler