Jordobservasjon

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646297
Research areas:

Jordobservasjon/Fjernmåling/Miljøovervåking fra satellitt


Phone: +4777645184
Research areas:
  • Signal Processing  
  • Image Processing
  • Neural Networks
  • Remote Sensing