Samisk sykepleie

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4778450628
Research areas:

Om utfordringer mennesker i Nord-Norge møter i forhold til helse, levekår og livskvalitet. Med spesielt fokus på Finnmarks befolknings livsutfoldelse og samiske pasienters møte med helsevesenet.

 

Pågående prosjekt i SAMI NURSING, der cultural safety er i fokus (2016-2020).

Pågående prosjekt i samarbeid med NORCE og flere: Coming of Age in indigenous communities (2019-2022).