Snøscooterkjøring og risiko

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4778450628
Research areas:

Om utfordringer mennesker i Nord-Norge møter i forhold til helse, levekår og livskvalitet. Med spesielt fokus på Finnmarks befolknings livsutfoldelse og samiske pasienters møte med helsevesenet.

Pågående prosjekt i SAMI NURSING, der cultural safety er i fokus.