Beinskjørhet og brudd

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Research areas:

Kjønnshormoner, Beinskjørhet og Brudd risiko
Effekt av reproduktive faktorer som paritet og amming på risiko for brudd
Endring av Beinstruktur og Kortical Porositet ved amming og ved menopause
Sammenheng mellom Kortical Porositet og Brudd risiko
Betydning av vekst for utvikling av beinskjørhet

 


Phone: +4777660762
Research areas:

Osteoporose og bruddepidemiologi
Livsstil og helse
Helse og ulikhet
Global helse


Phone: +4777660769
Research areas:

Fysisk aktivitet og hjerte-/karsykdom
Fysisk aktivitet og osteoporose
Fysisk aktivitet og overvekt
Prevalens, mønster og trender i fysisk aktivitet
Sensorteknologi fysisk aktivitet, metodeutvikling
Epidemiologi, kvantitative forskning, befolkningsundersøkelser