Desentralisert sykepleieutdanning

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777625154
Research areas:

Fleksible læringsformer spesielt for å tilrettelegge for deltakelse for studenter som bor i distriktene.

Tverrprofesjonell utdanning i helsetjenestepraksis.

Aksjonsforskning som tilnærming for å inkludere studenter, helsepersonell og lærere i forskning i utdanning