Hematologi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777625106
Research areas:

 

Klinisk epidemiologi og risikofaktorer for venøs tromboembolisme

Patofysiologi ved venøs tromboembolisme

 


Phone: +4777625105
Research areas:

Risikofaktorer for venøs trombose

Patofysiologi ved venøs tromboembose