Dokumentar film

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645578
Research areas:

Museologi, visuelle antropologi, migrasjon, film, barndom, Kulturminner.