Sorg

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644348
Research areas:

- Traumer/sorg

- Den alternative modellen for personlighetsforstyrrelser i DSM-5

- Konstruktivistiske og narrative tilnærminger til personlighet og psykopatologi

- Skjematerapi

- Psykoterapiforskning