Langvarige smerteplager

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646323
Research group: Basalfag i psykologi

Research areas:

Psykologiske faktorer ved somatisk sykdom

Klinisk (behandler-pasient) kommunikasjon

Langvarig smerteproblematikk

Brukerrelatert problematikk ved anvedelse av kommunikasjonsteknologi