Effektmål i psykoterapi (bruk)

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645446
Research group: Klinisk psykologi

Research areas:

Klinisk psykologi
Psykisk helse hos ungdom
Diagnostikk av psykiske lidelser
Klinisk kommunikasjon
Effektevaluering av psykoterapi