Tannhelse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644297
Research areas:
  • Forebyggende helse
  • Medisinsk / tannhelse atferd, kunnskap og holdninger
  • Oral helse
  • Samfunnsodontologi, helsetjenester, ernæringsstatus og livskvalitet
  • Statistisk metode
  • Kvalitativ forskningPhone: +4777649134
Research areas:
  • Tannuhell
  • Kroniske sykdommer hos barn