Barnehelse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: 776 26337
Research areas:

Kreft hos barn, spesielt neuroblastom og leukemic.

Infeksjoner hos barn, spesielt stafylokokkinfeksjoner og meningokokkinfeksjoner.


Phone: 776 26341
Research group: Pediatri

Research areas:

Infeksjoner (eksperimentell og klinisk forskning), neonatal ernæring og neonatal ventilasjon/intensivmedisin


Research areas:

Barnesykdommer

Barnerevmatologi


Skip to main content