Smerte

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777649234
Research areas:

Smerte, nevropsykologi, neuroimaging.


Phone: +4777646323
Research group: Basalfag i psykologi

Research areas:

Psykologiske faktorer ved somatisk sykdom

Klinisk (behandler-pasient) kommunikasjon

Langvarig smerteproblematikk

Brukerrelatert problematikk ved anvedelse av kommunikasjonsteknologi

 


Research areas:
  • Smertemedisin
  • Tverrprofesjonell undervisning