Blødninger

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777625105
Research areas:

Risikofaktorer for venøs trombose

Patofysiologi ved venøs tromboembose