Arbeidshelse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644342
Research areas:

Arbeids- og miljømedisin. Forskjellige eksponeringer på arbeidsplassen, spesielt fra marine råvarer. Eksponering for svevestøv i den vanlige befolkningen.

Forebyggende medisin.

Inflammasjon, fedme.