Matsikkerhet

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644843
Research areas:
  • Ernæringsepidemiologi
  • Ernæring og helse i Nordområdene
  • Helse og levekår i samisk befolkning
  • Vitamin D og helse
  • Tradisjonskost og mattrygghet
  • Tannehlse i nord