Slag og pårørende

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4776966168
Research areas:

Hjerneslag og familieliv

Afasi

Pårørendeforskning

Ensomhet hos eldre

Funksjonshemming, sykdom og seksualitet

Fenomenologi og hermeneutikk

Kvalitative metoder