Fordommer

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777649232
Research group: Sosialpsykologi

Research areas:

Nylig veiledete studentoppgaver finnes på forskergruppe Sosialpsykologi sine nettsider.