Traumebehandling

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777649231
Research group: Klinisk psykologi

Research areas:

Interessert i klinisk forskning; traumepsykologi, mindfulness-baserte intervensjoner og terapeututvikling.