Rural sykepleie

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Research areas:

Rural and Remote Nursing and Healthcare in Arctic

Desentraliserte og fleksible studietilbud, IKT

 


Phone: +4778450623
Research areas:

utdanning, helsetjenester, IKT, implementering, aksjonsforskning


Phone: +4778450628
Research areas:

Om utfordringer mennesker i Nord-Norge møter i forhold til helse, levekår og livskvalitet. Med spesielt fokus på Finnmarks befolknings livsutfoldelse og samiske pasienters møte med helsevesenet.

Pågående prosjekt i SAMI NURSING, der cultural safety er i fokus.