De utrolige årene

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645884
Research areas:

Helsefremmende og universalforebyggende tiltak i barnehage og skole

Forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn

Hvordan fremme sosiale ferdigheter hos barn

Implementering og kvalitetssikring av tiltak/intervensjoner i praksisfeltet


Phone: +4777649250

Phone: +4777645863
Research areas:
  • Forebygging og behandling i forhold til sosiale- og atferdsvansker hos barn og unge.
  • Forskning på koblingen mellom sosial kompetanse, trivsel og læring i barnehage, SFO og skole.
  • Forskning på gruppebaserte tilbud. Hva er fordelen og utfordringene med gruppebaserte tilbud; - for barn, unge, foreldre og fagfolk?
  • Forskning angående nytteverdien av praktiske øvelser for å oppnå endringer i egen praksis?
  • Evalueringer angående implementeringskunnskap
  • Opplæringsprogrammer for barn i barnehagealder og småskole om vold og overgrep

Løndal jobber hovedsaklig innen forskningsprosjekter der det benyttes kavantitative forskningstilnærminger, men er også med i kvalitative prosjekter.


Phone: +4777645882