Diskriminering og mental helse i samisk befolkning

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777623273
Research areas:

         

  • Kulturkompetanse og kultursensitiv praksis innenfor barnevern og mental helse for den samiske befolkningen
  • Minoritetshelse
  • Mental helse for minoriteter
  • Diskriminering og mental helse i samisk befolkning
  • Helse og levekår i samisk befolkning
  • Vold og overgrep i nære relasjoner i nord-Norsk kontekt
  • Kultursensitivitet
  • Samiske barn og unges oppvekstvilkår
  • Mangfold og toleranse - personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne med samisk tilknytning