Familieråd

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645877
Research group: Tiltak og behandling

Research areas:

Barnevern

Samisk barne- og familievern

Sosialt arbeid i urfolkssamfunn

Kultur og etnisitet

Velferdssosiologi

Urfolksmetodologi


Phone: +4777623274
Research areas:

Barnevernsrelatert forskning, profesjonsforskning, praksisnær forskning, samiskrelatert forskning, kulturell kompetanse, barnevern og psykisk helse

 


Phone: +4777645859
Research group: Tiltak og behandling

Research areas:

Familie- og velferdssosiologi

Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem

Foreldremekling, barns deltakelse