Familieråd

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645857
Research areas:
  • Barnevern, barn under offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem
  • Familie- og barndomssosiologi
  • Lokalsamfunn
  • Levekår og oppvekstmiljø

Phone: +4777645877
Research group: Tiltak og behandling

Research areas:

Familie- og velferdssosiologi

Kultur

Barne- og familievern i urfolkssamfunn


Phone: +4777623274
Research areas:

- Barnevernsrelatert forskning

- Profesjonsforskning

- Praksisnær forskning

- Samiskrelatert forskning

- Barnevern i et kulturperspektiv

- Kulturell kompetanse

- Barnevern og psykisk helse

 


Phone: +4777645859
Research group: Tiltak og behandling

Research areas:

Familie- og velferdssosiologi

Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem